Správní rada nadačního fondu má nové členy

Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 670 ze dne 15. dubna 2019 byli do funkce člena správní rady jmenováni Soňa Kodetová, Kamila Matějková, Petr Slepička a Ondřej Chrást, do funkce člena dozorčí rady Marek Brožek. První výzvu nově složená správní rada připraví na červen 2019.

„Velký dík za nasazení a čas věnovaný činnosti pro nadační fond patří dosavadním členům správní rady Heleně Bezděk Fraňkové, Petru Erbenovi, Rickovi McCallumovi a Karlu Grabein Procházkovi přispěli k úspěšnému rozjezdu fondu a společně se nám podařilo podpořit zajímavé a různorodé projekty. Poděkovaní směřuje i k Richardu Burešovi za činnost v dozorčí radě nadačního fondu,“ uvedla Ludmila Claussová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund.