O fondu

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund byl založen v roce 2016. Jeho vznik schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy 15. září 2016 a do rejstříku byl fond zapsán 16. prosince 2016.

V roce 2022 byl fond přejmenován na Pražský audiovizuální nadační fond.

Finanční prostředky alokované pro nadační fond v roce 2016 a 2017 činily 10 mil. korun, v roce 2018 obdržel fond 30 mil. korun, o rok později neobdržel žádný dar. Fond dostal od města v roce 2020 dar ve výši 10 mil. korun, v roce 2021 dar ve výši 8,5 mil. korun, v roce 2022 dar ve výši 3 mil. korun, v roce 2023 dar ve výši 5 mil. korun a v roce 2024 dar ve výši 6 mil. korun.

Nadační fond poskytuje finanční prostředky pro filmy a seriálové formáty určené k zahraniční distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand. Zásadní podmínka: Praha v natáčeném projektu představuje skutečně Prahu.

Cíle

Mezi hlavní cíle fondu patří podpora pozitivní prezentace města Prahy prostřednictvím filmu a televize, přilákání filmových a televizních projektů s marketingovým potenciálem a jejich využití k propagaci Prahy a také profilování města jako „film friendly“ destinace, která si uvědomuje přínosy a přesahy audiovizuální produkce.

Účel nadačního fondu

Nadační fond naplňuje účel podpory prezentace města Prahy prostřednictvím:
a) PROFESIONÁLNÍCH audiovizuálních projektů (audiovizuální tvorby určené k zahraniční kinodistribuci, zahraniční distribuci prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání, služby video on demand nebo předplacených streamovacích služeb, v níž bude zobrazeno hlavní město Praha jako město Praha);
b) STUDENTSKÝCH audiovizuálních projektů, v nichž bude zobrazeno hlavní město Praha jako město Praha.

Kritéria hodnocení

Při hodnocení projektů se v souladu se zakládací listinou bude přihlížet zejména k významu města Prahy a jeho zobrazení v díle (na základě scénáře), marketingovému potenciálu projektu pro město Prahu, počtu plánovaných natáčecích dnů na lokacích v Praze, kreditu tvůrců, výši předpokládaných utracených finančních prostředků v Praze a v případě studentských audiovizuálních projektů též k potenciálu účasti na filmových festivalech.

Orgány nadačního fondu

Správní rada:
David Havaš (předseda správní rady), Eliška Kaplicky Fuchsová (místopředsedkyně správní rady), Ondřej Chrást, Soňa Kodetová, Ivana Novotná, Petr Slepička

Dozorčí rada:
Jiří Sulženko, Marek Brožek

Zakládací listina a statut

Zakládací listina
Statut

Původní dokumenty:
Zakládací listina
30. listopadu 2017 schválilo Zastupitelstvo hl. města Prahy dodatek obsahující návrhy změn Zakládací listiny
Statut z 31. března 2017
Statut z 21. prosince 2017