Nadační fond podpořil další tři projekty

Svou dosud poslední výzvu vyhlásil nadační fond v říjnu 2018 s datem podávání žádostí do 15. listopadu 2018. Jednalo se celkově o celkově čtvrtou výzvu nadačního fondu a třetí v roce 2018. Do výzvy bylo podáno pět žádostí a správní rada se rozhodla udělit nadační příspěvky následujícím třem projektům:

  • Ztraceni v ráji – celovečerní film vznikající ve švýcarsko-české koprodukci; nadační příspěvek 500 000 Kč
  • Ulice domů 2 – druhá sezóna seriálu italské televizní stanice RAI La strada di casa; nadační příspěvek 500 000 Kč
  • Poloviny/Halves – celovečerní film vznikající v koprodukci ČR, Íránu, Slovenska a Francie; nadační příspěvek 1 500 000 Kč

Na rozdíl od roku 2017, kdy byla pro celý rok vyhlášena jedna výzva, se nadační fond snažil v roce 2018 využít filmovou a televizní produkci celoročně a naplánoval tři výzvy. Správní radě se tím k posouzení dostávají i projekty, které se právě natáčejí nebo teprve budou natáčet, a které proto nabízejí větší možnosti spolupráce při jejich využití pro účely propagace Prahy. Do jediné výzvy roku 2017 bylo podáno 18 žádostí, v rámci tří výzev roku 2018 bylo celkem podáno 31 žádostí.

Stejně jako v ostatních výzvách se i tentokrát správní rada při posuzování jednotlivých projektů zabývala mírou a významem ztvárnění Prahy v díle a marketingovým potenciálem takového ztvárnění v kombinaci s rozsahem distribuce v zahraničí. Dalšími důležitými kritérii byla v kombinaci se zmíněným také připravenost a kompletnost projektů, které mají teprve před natáčením a jejich koprodukční stránka.