PAVF vyhlašuje první Výzvu na studentské audiovizuální projekty. Žádosti podávejte od 1. do 25. května 2023

Lhůta pro podávání žádostí o nadační příspěvek pro studentské audiovizuální projekty ve Výzvě 2023/1 je od 1. do 25. května 2023. 

Praha musí v natáčeném projektu představovat Prahu, naopak oproti profesionálním audiovizuálním projektům nemusejí studentské projekty dokládat zahraniční distribuci. Nicméně projekt musí doložit silný potenciál k účasti na filmových festivalech v ČR i zahraničí.

Žádosti mohou být podány na projekty, jejichž natáčení započalo nebo započne v období od 1. října 2022 do 31. prosince 2023

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek se opět týká audiovizuálních projektů:
1. film (hraný, dokumentární a animovaný)
2. seriálové formáty (hraný, dokumentární a animovaný)

Kritéria posuzování žádostí:
● Významu města Prahy v díle a jeho zobrazení v díle (na základě scénáře)
● Marketingovému potenciálu projektu pro město Prahu
● Počtu plánovaných natáčecích dnů na lokacích v městě Praze
● Kreditu tvůrců (doklad dosavadních úspěchů, doporučení od profesora VŠ atd.)
● Výši předpokládaných utracených finančních prostředků v městě Praze

Více informací v sekci VÝZVY.