Deset milionů korun pro profesionální audiovizuální projekty. Uzávěrka 15. listopadu 2023

Lhůta pro podávání žádostí o nadační příspěvek pro audiovizuální projekty ve Výzvě 2023/2 profesionál je od 15. října do 15. listopadu 2023

Alokované prostředky: 10 mil. korun.

Nová Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek se opět týká audiovizuálních projektů:

1. film (hraný, dokumentární a animovaný)
2. seriálové formáty (hraný, dokumentární a animovaný)

Audiovizuální dílo má být určeno k zahraniční kinodistribuci, zahraniční distribuci prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání, služby video on demand nebo předplacených streamovacích služeb. 

Další zásadní podmínkou je skutečnost, že Praha musí v natáčeném projektu představovat Prahu.  

Žádosti mohou být podány na projekty, jejichž natáčení započalo nebo započne v období od 31. března 2023 do 31. prosince 2024

Již není nutné splňovat podmínku zahraniční koprodukce. Hlásit se tedy mohou domácí produkce, mezinárodní koprodukce i čistě zahraniční projekty.

Pozor: podmínka zahraniční distribuce zůstává zachována.