Vyhlašujeme první výzvu! Příjem žádostí do 31. 5. 2017

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek pro projekty, jejichž předmětem je celovečerní hraný film, televizní film nebo televizní seriál určený k distribuci v zahraničí. Zásadní podmínkou je, aby Praha v natáčeném projektu představovala skutečně Prahu.

Žádost může být podána pouze na projekty, jejichž natáčení započalo v období od 1. ledna 2016 do 30. června 2017.

Lhůta pro podávání žádostí: 1. května 2017 – 31. května 2017

Objem disponibilních prostředků: 9 000 000 Kč

Dokumenty výzvy:
Výzva
Podmínky pro udělování nadačního příspěvku
Formulář žádosti
Čestné prohlášení k veřejné podpoře