Pražští zastupitelé přiklepli nadačnímu fondu 10 mil. Kč

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund obdrží od hlavního města Prahy dar ve výši 10 000 000 Kč. Příslušný tisk předložený radním Janem Wolfem schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy 27. dubna 2017.

Filmový turismus a synergie audiovizuálního sektoru s cestovním ruchem je celosvětově aktuální téma, řada zemí a metropolí s tímto jevem aktivně pracuje a snaží se o posílení propagace a PR města prostřednictvím filmů a TV projektů natáčených ve městě. Často je to efektivnější a přirozenější cesta než klasické placené reklamy s prvoplánovým sdělením, neboť u kinematografie hrají v mnohem větší míře roli emoce, asociace a podobně.

„Uvědomujeme si přesahy audiovizuální produkce, které se promítají do ekonomických přínosů do městského i státního rozpočtu, v zaměstnanosti i ve zvýšení zájmu o Prahu jako turistickou destinaci,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Jan Wolf.

Od zavedení pobídek v roce 2010 se objem zahraniční filmové produkce v České republice více než zpětinásobil na nynějších zhruba 4 miliardy ročně, což je útrata zahraničních produkcí v ČR za služby a zboží spojené s natáčením. Hlavní město se rozhodlo využít a propojit oba trendy, tedy nárůst zahraniční produkce v ČR na jedné straně a trendy v marketingu destinací na straně druhé a založilo uvedený nadační fond. Ten má za cíl podporu pozitivní prezentace města Prahy v zahraničí prostřednictvím filmu a televize, přilákání filmových a televizních projektů s marketingovým potenciálem a jejich využití k propagaci Prahy a profilování města jako „film friendly“ destinace, která si uvědomuje přínosy a přesahy audiovizuální produkce.

„Ráda bych touto cestou poděkovala všem členům správní rady našeho nadačního fondu za jejich práci a těším se na udělování dotací z první výzvy, kterou spouštíme symbolicky prvního května,“ doplnila předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Eliška Kaplický Fuchsová.

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy, oddělení komunikace

Tiskovou zprávu naleznete v celém znění v rubrice Tiskový servis na www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis