Prague Film Fund podpořil tři další projekty. Nejvyšší nadační příspěvek získal film Il Boemo s Vojtěchem Dykem v hlavní roli

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fond podpořil v letošní druhé výzvě tři filmy: Il Boemo, Lesní vrah a Diplomatka. Rozdělil mezi ně nadační příspěvky v celkové výši 5,1 milionu korun. Podmínky nadačního fondu zůstávají neměnné: Praha ve filmech nebo seriálech musí představovat sebe samu a projekty musí mít zajištěnou zahraniční distribuci.

Oproti minulé výzvě, kdy se přihlásily hned tři dokumentární snímky, správní rada v té aktuální hodnotila výhradně celovečerní hrané filmy, čtyři z nich určené pro kina a jeden film televizní. Všechny snímky jsou vyráběny v české koprodukci (tři majoritní a dvě minoritní české koprodukce). Žánrová paleta projektů v předložených žádostech byla široká: od dobové biografie, přes soudobá dramata a thrillery až po komedii. „Pestrost a kvalita předkládaných projektů dokládají čím dál větší obeznámenost odborné veřejnosti s činností fondu, který tak aktivně podporuje propagaci Prahy nejen v zahraničí,“ řekla Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu.

Správní rada se rozhodla podpořit tři projekty, které se natáčí či budou natáčet v Praze. Nejvyšší nadační příspěvek 3,5 milionu korun získal snímek Petra Václava Il Boemo. Historické životopisné drama o Josefu Myslivečkovi, pražském rodákovi a jednom z nejvýznamnějších evropských operních skladatelů druhé poloviny 18. století zobrazuje Prahu jako umělcovu múzu a celoživotní inspiraci. V hlavní roli se představí Vojtěch Dyk.

„Josef Mysliveček žil jako dítě v Sovových mlýnech a později převzal mlýn, který se nacházel pod dnešními Karlovými lázněmi. Hned do domu naproti jsem o zhruba 240 let později chodil do houslí a na klavír. Sovovy mlýny byly také mojí oblíbenou dominantou, kterou jsem pozoroval z oken FAMU. Když jsem o mnoho let později začal připravovat v Paříži a v Římě scénář o Myslivečkovi, byl jsem přesvědčen, že toto společné vltavské zázemí mi dává naději na to, že bych mohl jeho postavě a jeho cestě do Itálie rozumět,“ řekl Petr Václav o podstatě projektu, na kterém pracuje již více než deset let. O Myslivečkovi v mezičase natočil dokument Zpověď zapomenutého (2015).

Il Boemo se natáčí v koprodukci Česka, Slovenska a Itálie a získal vysokou finanční podporu od českého Státního fondu kinematografie a v Itálii granty Ministerstva kulturního dědictví MiBAC a řady regionálních filmových komisí.

Minimalistické drama režiséra Radima Špačka Lesní vrah je druhým podpořeným filmem.  Mapuje poslední rok života Viktora Kalivody, tzv. lesního vraha, který v roce v roce 2005 zastřelil tři osoby. Na filmu se bude podílet i Oleg Mutu, kameraman rumunské nové vlny (4 měsíce, 3 týdny, 2 dny, Spojené státy lásky, Donbas). „Pro film je podstatná vizuální podoba pražského metra podle architekta Jaroslava Otruby. Když byl v pražském metru na obhlídkách Oleg Mutu, byl zvláště zaujat vizuální podobou linky trasy A,“ popsal přípravné práce scénárista a producent Zdeněk Holý.

Film má ambice zapsat se do evropského filmového prostoru a vystoupit z úzce profilované české produkce. Nadčasové téma “zla v nás” překračuje hranice české lokálnosti a chce oslovit evropské publikum. Film získal nadační příspěvek ve výši 800 000 Kč.

Stejnou částku přidělila správní rada nadačního fondu také německému televiznímu filmu z volné série celovečerních kriminálek Diplomatka, které spojuje postava hlavní hrdinky Karly Lorenz. Díl Nehoda je pátým filmem této série a třetím odehrávajícím se v Praze, kde se Karla stala německou velvyslankyní. Stejně jako v předchozích dílech ji její zaměstnání přivede k vyšetřování zločinu.

Filmy televizní stanice ARD ze série Diplomatka mají v Německu vysokou sledovanost, poslední díl vidělo při jeho premiéře cca 6,5 mil diváků (22% podíl na celkové sledovanosti TV vysílání v Německu v daném vysílacím čase.

Správní rada již nyní vyhlašuje první výzvu na rok 2020. Žádosti budou moci žadatelé podat v termínu od 15. ledna do 15. února 2020. Více informací zde.