Letos potřetí mají filmaři šanci ucházet se o příspěvek fondu Prague Film Fund

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund vyhlásil letos již třetí výzvu k předkládání žádostí o příspěvek pro projekty, jejichž předmětem je hraný, dokumentární a animovaný film, seriál nebo epizoda seriálu. Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. listopadu 2018.

Žádost o nadační příspěvek může podat zahraniční producent prostřednictvím pověřeného subjektu se sídlem v České republice, případně český producent s prokázanou koprodukční participací na mezinárodní koprodukci, pro kterou se o podporu uchází.

Opět platí, že město Praha musí být v díle zobrazeno jako Praha a audiovizuální dílo má být určeno k zahraniční distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand.

Více informací, dokumenty a formuláře ke stažení najdete v sekci VÝZVY.

Ve dvou uplynulých výzvách v letošním roce získalo nadační příspěvek již 13 projektů, a to v celkové výši 16 800 000 Kč. Více informací o nich v sekci PODPOŘENÉ PROJEKTY.