Nadační fond vyhlašuje druhou výzvu

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek pro projekty, jejichž předmětem je hraný, dokumentární a animovaný film, seriál nebo epizoda seriálu. Lhůta pro podávání žádostí je 1. ledna 2018 až 15. února 2018 a objem disponibilních prostředků činí 15 milionů korun.

Žádost může být podána pouze na projekty, jejichž natáčení započalo nebo započne v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018. Výsledné audiovizuální dílo má být určeno k distribuci v zahraničí a další zásadní podmínkou je, aby Praha v natáčeném projektu představovala skutečně Prahu.

Více informací včetně souvisejících dokumentů a formulářů najdete v sekci Výzvy.


Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund byl založen v prosinci 2016 hlavním městem Prahou a jeho hlavním cílem je podpora pozitivní prezentace města Prahy v zahraničí prostřednictvím a za využití filmové a televizní tvorby.

Svou první výzvu vyhlásil nadační fond k 1. květnu 2017. Vztahovala se na projekty, jejichž natáčení započalo v období od 1. ledna 2016 do 30. června 2017.

Celkem bylo podáno 18 žádostí, z nichž bylo šest vyloučeno pro nesplnění formálních kritérií. Čtyři zahraniční projekty pak získaly nadační příspěvky v celkové výši 5,3 milionu korun:

  • Jab Harry met Sejal (projekt podán pod názvem The Ring/Prsten), indický romantický film režiséra Imtiaze Aliho, nadační příspěvek 2 000 000 Kč
  • The Death and Life of John F. Donovan, celovečerní film mezinárodně oceňovaného režiséra Xaviera Dolana
  • Tout le monde debout/Prostě vstaň, francouzská komedie populárního herce, autora a režiséra Francka Dubosca, nadační příspěvek 2 000 000 Kč
  • Ein Sommer in Prag, německý televizní film režisérky Karoly Meeder natáčený pro ZDF a rakouskou ORF, nadační příspěvek 300 000 Kč