Praha založila filmový fond

Vznik nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy 15. září 2016  a do rejstříku byl fond zapsán 16. prosince 2016. Finanční prostředky alokované pro nadační fond v roce 2016 činily 10 milionů korun, stejná částka má být každoročně poskytnuta z rozpočtu hlavního města Prahy i v dalších letech.

Založením Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund chce město aktivně podpořit prezentaci hlavního města v zahraničí prostřednictvím filmové a televizní tvorby.

Nadační fond bude poskytovat finanční prostředky jak pro celovečerní filmy určené k zahraniční distribuci v kinech, tak i pro televizní filmy a seriály vysílané na zahraničních televizních stanicích. Zásadní podmínkou bude, aby Praha v natáčeném projektu představovala skutečně Prahu.

Cíle fondu jsou podpořit pozitivní prezentaci města Prahy v zahraničí prostřednictvím filmu a televize, přilákat více filmových a televizních projektů s marketingovým potenciálem pro propagaci Prahy a profilovat se jako „film friendly“ destinace, která si uvědomuje přínosy a přesahy audiovizuální produkce.

.